Hvad er det, og, hvad kan det?

Reiki healing:

Det er svært at forklare, hvad Reiki er – det skal opleves.
Reiki er en energioverførsel fra Universet, via mig som healer, til dig.

Reiki healing sætter gang i stagneret energi, og løsner op for blokeringer i dit energisystem, sådan at energien kan flyde frit.
Reiki healing giver også ny livsenergi til dit system.
Reiki healing hjælper til med at give eller genskabe harmoni og vitalitet i kroppen.
Reiki healing virker ind på det fysiske, mentale, emotionelle og spirituelle niveau.

EFT og Tankefeltterapi:

EFT og Tankefeltterapi er en kombination af østens meridian stimulation, og vestens samtaleterapi.

Ved at holde fokus på ubehaget, og samtidig banke på udvalgte meridianbaner, da lindres eller forsvinder ubehaget helt.

Ved EFT bankes adskillige punkter – en såkaldt fuld sekvens – samtidig med, at bekræftelser siges højt.

Ved Tankefeltterapi bankes i udgangspunktet på få punkter, hvilket kan udvides hvis nødvendigt.

Fælles for EFT og Tankefeltterapi er, at du holder fokus på ubehaget eller problemet under behandlingen.

Det er en hurtig metode, som lindrer og behandler såvel psykisk som fysisk ubehag.

Du kan lære teknikken selv, og således behandle dig selv derhjemme.

METAsundhed:

I en METAsundhedsanalyse kobles krop og psyke sammen.

Ved fysiske skavanker eller sygdomme kan vi via METAsundhed finde frem til årsagen hertil – og derefter arbejde på at forløse det eller de traumer, der er årsagen.

METAsundhed er en måde at se hele dig på – forbindelse mellem krop, psyke, ånd og miljø.

Transbiologisk Traumeterapi:

Traumer sidder i vores cellehukommelse.
Via en lyd, lugt, en person eller en hændelse kan der ske det, at et traume aktiveres.

Traumer ligger i et system af traumestrenge, som vi har en del af. På hver traumestreng ligger de forskellige traumehændelser som perler på en snor.

Ved Transbiologisk Traumeterapi går vi efter at fjerne hele traumestrengen i behandlingen. Målet er at ”rejse tilbage” på traumestrengen, og forløse det tidligste traumebillede på strengen. Dette sker via de fysisk følte fornemmelser du har i kroppen, i forbindelse med det problem der arbejdes med.